Правила

користування бібліотекою

Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №3

Бібліотека школи - це книгозбірня, культурний, документально-комунікативний центр, що забезпечує найбільш повне формування, зберігання та загальнодоступне використання документально-інформаційних ресурсів.

1. Загальні положення.

1.1. Правила користування бібліотекою РКЕБ розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.01 2001 року №319.

1.2. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Правила користувачів.

2.1. Користувачами бібліотеки є кожний учень, вчитель, співробітник школи незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який має право на бібліотечне обслуговування яке може бути у формі: абонемента і читального залу.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

- користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів;

- отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування документів із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу;для викладачів – по мірі потреби.

Бібліотека може встановлювати інші терміни з урахуванням попиту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

3. Обов‘язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред‘являють паспорт або документ, що його заміняє; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов‘язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки студенти повинні мати студентський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов‘язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом. Визнаним рівноцінним(із врахуванням року видання-минулий і поточний) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці.

3.8. Документи одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлений термін.

4. Обов‘язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов‘язана:

- інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культурне обслуговування;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів;

- враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою. Крім наукової, без їх згоди;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 14

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Адреса:

вул. 40-річчя Перемоги, 1
м. Корець Рівненська обл. 34700 Україна

Дата останньої зміни 30 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!